Miten vaikuttaa selluloosakuituosan lisäys sanomalehtipaperin kiilloittumiseen ja kiilloittumisen pysyväisyyteen 10 vuorokauden koetusajalla kun selluloosalaatu pysyy kokeissa muuttumattomana vaan puuhiokkeen raakapuuaineen laatu vaihtelee. Hiokeosan muodostavat määrätynlaiset korkeaan jauhatusasteeseen hiotut kuidut

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1936
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
24 s. + liitt. 32
Series
Description
Supervisor
Brax, Andres Johannes
Keywords
Other note
Citation