Vanadiini-typpiseostuksen ja fluksinkuivauslämpötilan vaikutuksista pinnoitteen rakenteeseen ja adherenssiin kuumasinkityksessä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1975
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
39
Series
Description
Supervisor
Sulonen, M.
Keywords
Other note
Citation