Monikerroksisen rakennuksen teräsrungon konepajatekninen valmistus ja asennus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1973
Major/Subject
Konepajatekniikka
Mcode
3.15
Degree programme
Language
fi
Pages
iv + 55 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Huhtamo, O.E.
Thesis advisor
Rintala, Eero
Haakana, Pekka
Keywords
Other note
Citation