GLAM

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2020
Department
Major/Subject
Muoti
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
46
Series
Abstract
Opinnäytteeni kirjallinen osa tutkii pukeutumiseen liittyviä sosiologisia merkityksiä ja sisältöjä kahden erilaisen narratiivin kautta. Näiden kahden narratiivin keskiössä ovat glam rock artisti ja sotilasarvoltaan korkean aseman saavuttanut majuri. Opinnäytteen produktiivisessa osassa esiintyvät tekstiiliteokset ovat valokuvissa vuorovaikutuksessa ihmisruumiin kanssa. Tämä asettaa kysymyksen ihmiskehon ja tekstiilityön suhteesta. Milloin kehosta tulee tekstiilityön tarvitsema elementti, osatekijä? Vaatteen merkitys sen perinteisessä mielessä on käyttäjälleen hyödyllinen. Jollei merkitys ole funktionaalinen, kuten esimerkiksi lämpöä säätelevä ja suojaava tai eristävä, se on usein esteettinen, ja sosiologinen. Vaatteen siis ajatellaan palvelevan kantajaansa eikä toisin päin. Vaatteella ei nähdä olevan omaa tahtoa, tarvetta tai halua saada kantajastaan hyötyä. Tekstiilityön sisällä olevat osat ja symbolit palvelevat tekstiilityön omaa tarkoitusta, jonka on määritellyt sen tekijä, ihminen. Ihmiskehon asettuessa osaksi tekstiiliteosta, ikään kuin sen sisään, herää kysymys siitä kumpi palvelee kumpaa? Miksi ihminen on tekstiilityön kanssa interaktiossa, entä mitä tarinaa se kertoo? Opinnäytteeni kirjallinen osa sivuaa pukeutumisen kautta ilmennettäviä vastuualueita, joukkoon kuulumista ja ulkopuolisuutta. Pyrin käsittelemään aihetta neutraalisti, ilman osallistumista tai omaa subjektiivista kokemusta kuulumisesta suoraan käsittelyssä olevaan alakulttuuriin ja ihmisryhmään. Kahden eri narratiivin, glam rock –artistin ja majurin, avulla vertailen univormujen sisältöjä sekä visuaalisuutta. Opinnäytteen produktiivinen osa on 06.06.–11.06.2019 Aalto-yliopiston V2-galleriassa toteutettu näyttely GLAM, joka piti sisällään viisi teoskokonaisuutta: 1. Crossahair, neulosprintti 2. Green fur, jacquard -kudottu kangas 3. Uniforms, viisi valokuvaa, lasi 4. skin 1, valokuva tuloste 5. skin2, valokuva tuloste Teoskokonaisuuteni koostuvat kahdesta kudotusta kankaasta, kahdesta neuloksesta ja kirjaillusta kankaasta, käsin huovutetusta kankaasta sekä valokuvatöistä. Teokset tilassa muodostavat installaatiokokotiivistelmä naisuuden, johon näyttelykävijät pääsevät sisään. Halusin käyttää näyttelytilan rakentamisessa ja muodostamisessa erilaisia tasoja. Kokonaisuuden muodostavat seinälle ripustetut valokuvat, metallitangosta maahan laskeutuva kangas, pöydälle asettuvat viisi valokuvaa, sekä seinälle ripustettu tekstiilityö. Kirjallisen työn ensimmäinen osa käsittelee opinnäytteeni teemoja ja merkityksiä omiin havaintoihini, lähdeaineistoon ja haastatteluun pohjautuen. Jälkimmäinen osa keskittyy produktion eri vaiheiden ja tekniikoiden erottelemiseen, oman työskentelyni reflektointiin ja vaiheiden kuvaamiseen. Opinnäytteeni tavoite on herättää keskustelua pukeutumisen merkityksistä ja vaikutuksesta käyttäytymiseen. Tarkastellessani aihetta kahden eri narratiivin kautta pyrin avaamaan henkilökohtaista suhdettani pukeutumiseen sekä työskentelyprosessiani.
Description
Supervisor
Peltonen, Elina
Thesis advisor
Leppisaari, Anna-Mari
Korolainen, Hanna-Kaisa
Keywords
univormu, glam rock, uusmaterialismi, käsitevaate, resistanssi, ulkopuolisuus, teksiilitaide, tekstiiliteos
Other note
Citation