Alustava suunnitelma Helsingin-Turun välisen maantien päälystämiseksi kolmen vuoden aikana välillä Veikkola-Paraisten tienhaara

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1954
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
80 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Lehto
Keywords
Other note
Citation