Kiinteistöpääoman määrittäminen tielaitoksen Vaasan tiepiirin aloittavaa tasetta perustettaessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1994
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Supervisor
Myhrberg, Olavi
Keywords
Other note
Citation