Planaarinen 38 GHz:n linkkiantenni

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1995
Major/Subject
Radiotekniikka
Mcode
S-26
Degree programme
Language
fi
Pages
72
Series
Description
Supervisor
Räisänen, Antti
Thesis advisor
Lehto, Arto
Keywords
planar antenna, planaarinen antenni, planar antenn, radio relay antenna, linkkiantenni, radiolänkantenn, box horn, laatikkotorvi, lådhorn, millimeterwave antenna, millimetriaaltoalueen antenni, millimetervådsantenn
Other note
Citation