Tutkimus eräässä villa-kampalankakehräämössä topsissa esiintyvien epätasaisuuksien vaikutuksesta tuotteen laatuun esikehruu- ja hienokehruuvaiheessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1960
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Tekstiiliteknillinen opintosuunta
Language
fi
Pages
66
Series
Description
Supervisor
Häyrinen, Erkki
Keywords
Other note
Citation