Potkurin vaikutus yksimoottorisen lentokoneen lento-ominaisuuksiin

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1995
Major/Subject
Lentotekniikka
Mcode
Kul-34
Degree programme
Language
fi
Pages
136 + liitt. (+58)
Series
Description
Supervisor
Laine, Seppo
Thesis advisor
Pirtola, Jouni
Keywords
Other note
Citation