Lappeenrannan Rakuunamäki - Historiallinen selvitys sekä kehittämissuunnitelma

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1999
Department
Arkkitehtiosasto
Major/Subject
Arkkitehtuurin historia
Mcode
A-27
Degree programme
Language
fi
Pages
98
Series
Abstract
Diplomityö sisältää Lappeenrannan Rakuunamäen varuskunta-alueen rakennusvaiheiden historiallisen selvityksen sekä suunnitelman alueen uuskäytöstä. Rakuunamäen kasarmialueen rakennushistoriasta voidaan erottaa kolme aikajaksoa: (1) Suomen rakuunarykmentin aika 1889-1901, jolloin kasarmialue rakennettiin suunnittelijana Yleisten rakennusten ylihallituksen johtaja Sebastian Gripenberg. (2) Venäläisten joukkojen aika 1901-1917, jolloin alueen rakennuskantaa täydennettiin noin kolmellakymmenellä uudella rakennuksella. (3) Itsenäisyyden jälkeinen aika päättyen varusmieskoulutuksen loppumiseen Rakuunamäellä vuonna 1994. Nykyisin alue toimii pääasiallisesti puolustusvoimien varastona ja Maanpuolustusopiston opiskelijoiden majoituspaikkana. Alueen kehittämissuunnitelmassa on alueen toimintoihin kaavailtu asumista, työtä, palveluita ja vapaa-aikaa. Suunnitelma ottaa kantaa myös Rakuunamäen alueesta osittain valmistuneeseen asemakaavan muutokseen. Yhtenä tavoitteena on ollut luoda toiminnallinen yhteys Linnoituksen kanssa, jolloin näistä kahdesta entisestä varuskunta-alueesta muodostuisi toisiaan täydentävä pari. Tarkemman uuskäytön suunnitteluun on alueen rakennuksista valittu punatiiliset talli- ja varastorakennukset, joita on alueen rakennuksista määrällisesti eniten. Rakennuksia on kaavailtu mm. toimisto-, työ- ja ravintolatila käyttöön. Edellä mainittujen rakennusten lisäksi diplomityössä on tutkittu yhtä alueelle sijoitettavaa uudisrakennustyyppiä (toimistorakennus).
Description
Supervisor
Helander, Vilhelm
Keywords
Other note
Citation