Lietteen ionikoostumuksen vaikutus vaahdotustuloksiin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1982
Major/Subject
Mekaaninen prosessi- ja kierrätystekniikka
Mcode
06.46
Degree programme
Language
fi
Pages
v + 50 s. + liitt. 18
Series
Description
Supervisor
Lukkarinen, Toimi
Thesis advisor
Laapas, Heikki
Keywords
Other note
Citation