Radioaaltojen eteneminen Suomessa vhf- ja uhf-taajuuksilla kentänvoimakkuusrekisteröinteihin perustuen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1982
Major/Subject
Radiotekniikka
Mcode
01.26
Degree programme
Language
fi
Pages
72
Series
Description
Supervisor
Lindell, Ismo V.
Thesis advisor
Koskenniemi, Osmo
Keywords
radioaaltojen eteneminen, VHF-taajuudet, UHF-taajuudet
Other note
Citation