Tietokoneavusteisten suunnittelujärjestelmien markkinat ja valintaperusteet

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1986
Major/Subject
Hydrauliset koneet
Mcode
3.64
Degree programme
Language
fi
Pages
(7) + 110 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Wuori, Paul A.|Uusi-Rauva, Erkki
Thesis advisor
Högström, Dan
Keywords
Other note
Citation