Hiljaiset kuvat

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2014
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
27
Series
Abstract
Kandidaatin opinnäytetyöni aiheena on asetelma. Opinnäytetyössä tutkitaan mikä on asetelma ja miten se luo merkityksiä. Asetelmatraditioon perehdytään lyhyesti sen maalaustaiteenhistorian kautta. Erityisesti 1600-luvun alankomaalinen asetelmamaalaus on työn kannalta oleellinen, koska asetelmaperinteen juuret ovat siellä. 1600-luvun alankomaalaiseen asetelmatraditioon tutustutaan syvemmin. Opinnäytetyössä tarkastellaan teoreettisesti sitä, miten asetelma yleensä rakentuu, mikä on sen muoto ja millaisia objekteja asetelmissa on. Koska asetelmassa objektit asetetaan esille, merkityksellisiksi, niin opin-näytetyössä käytetään semiotiikkaa hahmottamaan sitä, millä tavalla asetelman avulla muodostetaan mer-kityksiä. Koska asetelmavalokuvieni kantavana teemana on väri, myös värin teoriaa sivutaan. Tässä työssä on valokuvattu viisi eri väristä asetelmaa. Valkoinen Health; musta Lust, punainen Nutrition, vihreä Nature ja sininen Spirit. Valokuvien muoto on rakennettu perinteisen asetelmatradition mukaisesti ja ne on kuvattu pöydällä, joka rajautuu seinään. Pyrkimyksenä on, että asetelmavalokuvat voi nähdä myös dialogissa 1600-luvun asetelman kanssa ja että ne saisivat merkityksiä myös sitä kautta. Valokuvat ovat mahdollisimman monokromaattisia ja vähäeleisiä. Väri on suuressa roolissa jokaisen asetelman visuaali-sessa sekä semanttisessa olomuodossa. Jokaisen asetelmakuvan kohdalla mietitään niitä syitä, jotka ovat johtaneet eri objektien valintaan ja siihen, mitä ne länsimaisessa kulttuurissa merkitsevät. Opinnäytetyössäni päädyttiin semiotiikan kautta siihen tulokseen, että merkityksenmuodostumista on mahdotonta hallita. Valitsemalla objektit oman länsimaalaisen kulttuurin edustajana, voi kuitenkin olettaa, että muut kulttuurin edustajat lukevat ne samankaltaisesti.
Description
Supervisor
Hippeläinen, Tuovi
Thesis advisor
Hippeläinen, Tuovi
Keywords
asetelma, asetelmatraditio, merkki, merkitys, väri, valokuva
Other note
Citation