Tutkimus rimalevyjen lujuusominaisuuksista ja niihin vaikuttavista tekijöistä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1966
Major/Subject
Puun mekaaninen teknologia
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
82 s. + liitt. 37
Series
Description
Supervisor
Liiri, Osmo
Keywords
Other note
Citation