Yksiö puutarhassa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 Ark A folio
Date
2017
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
74
Series
Abstract
Pääkaupunkiseudun asuntopula on nostanut asumisen kustannukset sietämättömälle tasolle. Siitä on haittaa niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla. Rakennamme vähemmän kuin mitä pitäisi. Lähteestä riippuen syytetään joko rakennuttajia tai viranomaisia. Perusteluina käytetään ahneutta, panttausta tai viivästelyä. Yleisen syyttelyn ja syiden puimisen sijaan halusin luoda konkreettisen ehdotuksen, jolla tilannetta voisi helpottaa. Ruokakuntien koko on muuttunut merkittävästi lähivuosikymmeninä. Helsingissä kaksi kolmesta ruokakunnasta on yhden tai kahden hengen ruokakuntia. Pulaa on etenkin pienistä asunnoista. Uuden kaavoittaminen on ongelmallista ja hidasta. Samanaikaisesti meillä on valtavat määrät valmista tonttimaavarantoa, joka ei ole asuinkäytössä. Pääkaupunkiseudun pientaloalueilla on tilaa noin 60 000 pienelle omakotitalolle, jotka voisivat teoreettisesti ratkaista koko asuntopulan. Realistisesti ainakin tuoda suuren helpotuksen siihen. Ehdotukseni on pienentää omakotitalo yksiöksi, joka soveltuu omakotitalojen pihoille lisäasunnoksi. Jotta tätä maavarantoa voitaisiin aktivoida rakentamiseen, täytyy täydennysrakentamisesta tehdä houkuttelevampaa tontin omistajan kannalta. Sen täytyy tarjota enemmän kuin tavanomainen rakentaminen. Osa houkuttelevuudesta on arkkitehdin määriteltävissä mutta osa vaatii poliittisia muutoksia. Työlläni haluan todistaa, että pieni monistettavissa oleva omakotitalo on kustannuksiltaan kilpailukykyinen ja kokonaisuutena toteuttamiskelpoinen ratkaisumalli. Haluan nostaa tämänkaltaista rakentamista koskevia kohtaamiani ongelmakohtia esille ja ylipäätään herättää keskustelua asuintottumuksistamme ja mahdollisuuksistamme. Ratkaisu ei ole millään yksittäisellä osa-alueella poikkeuksellinen, mutta kokonaisuutena moni kokee sen ehkä liiankin uudenlaiseksi ehdotukseksi. Maata on aina jaettu pienemmiksi osiksi. Pieniä rakennuksia on rakennettu kautta historian. Sivuasunnot eivät myöskään ole uusi asia. Kuitenkin näiden seikkojen yhdistäminen yhdeksi ratkaisuksi asuntopulaan on huomattavasti monimutkaisempi asia kuin miltä se aluksi voi vaikuttaa. Työssäni olen pyrkinyt löytämään nämä ongelmakohdat, esittämään niihin ratkaisuja ja ennen kaikkea rakentaa toimivan fyysisen mallitalon. Viedä Yksiön Puutarhaan.

The need for apartments in the capital area has risen the housing expenses to an unsustainable level. It has disadvantages both on an individual level and to the society. We build less than we should. The developers or the officials are to blame, according to who’s talking. Either greed, withholding or procrastination. Instead of general pointing fingers and talking about reasons I wanted to create a concrete proposal to make the situation easier. The size of families has changed significantly in the past few decades. In Helsinki two out of three families consists of one or two people. There is a shortage of especially smaller apartments. The zoning of new areas is problematic and slow. Nevertheless, we have huge amounts of ready plots, that are not in full use. In the areas zoned for small residential buildings in the capital area we could fit ca. 60 000 small houses that could solve the whole shortage of residences. Realistically it could at least alleviate the situation. My proposal is to reduce the detached house into studio that can be fitted into these residential yards as an extra residence. For this land area to be activated into building, the owner of the land has to get some kind of kicker for supplemental building. It has to offer more than usual building. Part of the attractiveness is made by the architect, but part requires political changes. In my work I want to attest that a prefabricated small residential building is realizable solution for its costs and as a whole. I want to put the problem areas forth, and overall give rise to the conversation of how we are used to living and the possibilities of our living. The solution is not exceptional in one area, but as a whole many will experience as too non-traditional. Land has always been sectioned. Small buildings have always been built. Having an extra apartment is not new. Putting these things together as a solution to the apartment shortage is way more complicated than it seems at first glance. In my work I try to find these problematic parts, find solutions to them, and above all build a functional model house. To bring the Studio house to the Garden.
Description
Supervisor
Huttunen, Hannu
Thesis advisor
Huttunen, Hannu
Keywords
minitalo, täydennysrakentaminen, omakotitalo, CNC, tyyppitalo, talopaketti
Other note
Citation