Metamorfoosit animaatiossa hahmosuunnittelijan ja animaattorin näkökulmasta

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorLeinonen, Tuula
dc.contributor.authorLehtovirta, Hertta
dc.contributor.departmentartmedfi
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisorLeinonen, Tuula
dc.date.accessioned2023-09-03T15:15:01Z
dc.date.available2023-09-03T15:15:01Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractTämä opinnäytetyö tarkastelee metamorfooseja hahmosuunnittelijan sekä animaattorin näkökulmasta. Metamorfoosit ovat yksi animaatioille ominaisimmista ilmaisukeinoista. Tutkimuksessa oli tavoitteena selvittää, millaisia tarinankerronnallisia ja ilmaisullisia rooleja metamorfooseilla on animaatioissa, sekä tarkastella hahmosuunnittelun ja animoinnin vuorovaikutusta. Pyrin tutkimuksella vastaamaan siihen, millaisilla keinoilla hahmosuunnittelija ja animaattori luovat uskottavan hahmomuodonmuutoksen. Opinnäytetyö koostuu kahdesta osiosta, kirjallisesta tutkimuksesta sekä taiteellisesta produktiosta. Koska aiheesta löytyi vähänlaisesti kirjallista lähdemateriaalia tarkastelemastani näkökulmasta, muodostuu kirjallinen tutkimus myös muista animaatioista tekemistäni havainnoista muodonmuutoksen kerronnallisen roolin, hahmosuunnittelun sekä animoinnin suhteen. Taiteellinen osuus on Lauri Ketosen ohjaama lyhytelokuva Hound, jossa toimin apuohjaana, hahmosuunnittelijana, animaattorina sekä kuvakäsikirjoittajana. Lähestyin tutkimuskysymystä tekstissä lähdemateriaalien, oman käytännön kokemukseni, sekä Houndin tekoprosessista syntyneiden havaintojen avulla. Tutkimuksessa totean, että hahmomuodonmuutoksen onnistuneessa ja uskottavassa toteutuksessa on otettava huomioon kolme eri tasoa, joilla hahmo voi muuttua. Hahmon muodon muutos voi tapahtua fyysisesti, psyykkisesti sekä sosiaalisesti. Tasot ovat yhteydessä toisiinsa ja muutos tietyn alueen sisällä, heijastelee muutoksina muilla alueilla. Fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset muutokset ilmenevät eri tavoilla animoinnin ja hahmosuunnittelun suhteen, joten työvaiheiden vuorovaikutus saattaa edesauttaa lopputuloksen uskottavuutta.fi
dc.description.abstractThis thesis examines metamorphoses from the point of view of a character designer and animator. Metamorphoses are one of the most characteristic means of expression in animation. The goal of the thesis is to investigate the different narrative and expressive roles metamorphoses play in animation and explore the interaction between character design and animation. The objective is to answer how a character designer and animator create a believable character metamorphosis. The thesis consists of two parts, the written investigation and the artistic production. Given the limited amount of written source material from the viewpoint of the topic, the study also includes findings about the narrative role of metamorphosis, character design, and animating from other animations. The artistic production is a short movie, Hound, directed by Lauri Ketonen, in which I worked as a co-director, character designer, animator, and storyboard artist. I approached the research question with the help of source materials, my own practical experience, and observations arising from the process of making Hound. In the study I conclude that to successfully and believably carry out character metamorphosis, three different levels with which a character can transform need to be considered. Metamorphosis can occur physically, psychologically, or socially. The levels are interconnected – a change within a certain area reflects changes in other areas. When it comes to animation and character design, the physical, psychological, and social changes manifest themselves in different ways, meaning the interaction of the work phases may contribute to the believability of the end result.en
dc.format.extent49
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/123129
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-202309035466
dc.language.isofien
dc.programmeMaster's Programme in Animationfi
dc.programme.majorfi
dc.subject.keywordanimaatiofi
dc.subject.keywordmetamorfoosifi
dc.subject.keywordmuodonmuutosfi
dc.subject.keywordhahmosuunnittelufi
dc.subject.keywordpiirrosanimaatiofi
dc.subject.keywordanimointifi
dc.titleMetamorfoosit animaatiossa hahmosuunnittelijan ja animaattorin näkökulmastafi
dc.titleMetamorphoses in animation from the point of view of a character designer and animatoren
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotMaisterin opinnäytefi
local.aalto.electroniconlyyes
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Lehtovirta_Hertta_2023.pdf
Size:
4.1 MB
Format:
Adobe Portable Document Format