Ginette: designing an expressive electronic instrument based on the Ondes Martenot

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2020
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in New Media
Language
en
Pages
71 + 1
Series
Abstract
This thesis introduces the design of the Ginette: a novel, expressive electronic instrument. It is based on one of the earliest electronic instruments, the Ondes Martenot, and develops from the earlier Ginette I designed and built in 2010 and 2011. The thesis presents the background and describes the features of the new design focusing on the player’s point of view. The building of the instrument is excluded from the thesis due to the broadness of the project. Both the first and the new version of the Ginette have a delicate interface consisting of a ribbon and an intensity key for a continuous control of pitch and volume, respectively. The ribbon contains a ring attached to a wire, running on a fingerboard, whereas the intensity key is a pressure-sensitive button. These features, similar to the Ondes Martenot, allow a subtle, gestural control of the sound in the same way as with certain acoustic instruments, such as the cello. The new design includes additional features not seen in this context before. The key elements consist of polyphony and wider timbral capabilities, while the first Ginette is monophonic and has simpler timbres. The design principle was to preserve the expressivity of the instrument, and apply it also to the new features. In addition to the intensity key, there is a polyphonic keyboard with individual volume control for each key. Together with the ribbon and selectable operating logics, these features enable several playing techniques. There are many options for modifying the timbre; a feature utilizing a fuzz effect circuit creates the expressive tone of the Ginette. It results in an organic sound, reminiscent to brass and string instruments, which gets brighter and more penetrating as the volume increases. Finally, the thesis presents measurements and analyses of the Ginette’s timbre played with the fuzz effect. The results present one way to design an instrument that is based on the Ondes Martenot and to develop it further in terms of polyphony and timbre, yet attempting to maintain the expressivity. Since the building of the instrument is excluded from the thesis, the success of the design will be confirmed only when the new Ginette is finished. However, years of experience in playing the first Ginette and my research on the Ondes Martenot has brought me insight into the design process.

Tämä opinnäytetyö käsittelee Ginetten suunnittelutyötä. Ginette on uusi, ilmaisuvoimainen elektroninen soitin, joka perustuu Ondes Martenot’iin, yhteen varhaisimmista sähkösoittimista. Työssä olen jatkokehittänyt aiempaa Ginetteä, jonka suunnittelin ja rakensin vuosina 2010 ja 2011. Opinnäytetyö esittelee uuden soittimen taustan ja kuvailee sen ominaisuudet painottuen soittajan näkökulmaan. Soittimen rakentaminen on rajattu opinnäytetyön ulkopuolelle projektin laajuuden takia. Sekä ensimmäisessä että uudessa Ginettessä on hienovarainen käyttöliittymä. Äänenkorkeutta hallitaan lankaan kiinnittyvällä sormuksella, joka pingottuu otelaudan yli; äänenvoimakkuuden kontrollointi tapahtuu paineherkällä äänenvoimakkuuskoskettimella. Sekä äänenkorkeus että -voimakkuus ovat portaattomia. Tämä Ondes Martenot’iin perustuva soittotapa hyödyntää soittajan herkkiä eleitä akustisten soitinten tapaan – vertautuen esimerkiksi selloon. Uudessa Ginettessä on ominaisuuksia, joita ei ole käytetty tässä yhteydessä aiemmin. Keskeisimmät elementit ovat polyfonia ja laajemmat äänenvärimahdollisuudet, ensimmäisen Ginetten ollessa monofoninen ja sointivalikoimaltaan suppeampi. Suunnitteluperiaatteena on säilyttää soittimen ekspressiivisyys, ja hyödyntää sitä myös uusissa ominaisuuksissa. Soittimessa on polyfoninen, äänenvoimakkuusherkkä koskettimisto, joka yhdistettynä sormukseen ja erilaisiin toimintalogiikoihin mahdollistaa useita soittotekniikoita. Soittimen sointia voidaan muokata eri tavoin. Fuzz-efektiin perustuva lohko tuo äänenväriin ilmaisuvoimaa ja luo luonnollisen äänen, joka muistuttaa vaski- ja jousisoittimia, ollen kirkkaampi ja tunkeutuvampi äänenvoimakkuuden kasvaessa. Lopuksi, opinnäytetyö esittelee mittaukset ja analyysit Ginetten sointiväristä yhdessä fuzzin kanssa. Tulokset esittelevät yhden tavan suunnitella Ondes Martenot’iin perustuva soitin ja jatkokehittää sitä polyfonian ja soinnin suhteen, pyrkien säilyttämään sen ilmaisuvoimaisuus. Koska soittimen rakentaminen on rajattu opinnäytetyön ulkopuolelle, suunnittelutyön onnistuminen varmistuu vasta, kun soitin on valmis. Onnistumista edesauttaa kartuttamani vuosien soittokokemus ensimmäisen Ginetten kanssa ja perehtyneisyyteni Ondes Martenot’iin.
Description
Supervisor
Ikonen, Antti
Thesis advisor
Onttonen, Esa
Keywords
electronic musical instruments, Ondes Martenot, expressivity, musical instrument design, music, musical instruments
Other note
Citation