Design and measurement of a flat dielectric lens antenna for beam steering

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2013-10-21
Department
Major/Subject
Radiotiede ja -tekniikka
Mcode
S3012
Degree programme
EST - Master’s Programme in Radio Science and Engineering
Language
en
Pages
59 + 9
Series
Abstract
In this thesis, flat hemi-elliptic dielectric lens antennas are studied at millimeter wavelengths. The used lens materials are teflon and a commercial plastic called preperm450, developed specifically for high frequency antenna applications. The main focus of this work is in the beam steering properties of the antennas. Proposed antenna structure is suitable for, e.g., automotive radar applications. Two different lens configurations are studied, one based on a dielectric slab waveguide and another based on a parallel plate waveguide. The design process for both antenna types is presented in detail and the antenna structures are simulated using commercial simulation software. Both antennas are fed with a WR-10 waveguide. Four prototype antennas (one of each type, and of both materials) are manufactured using water jet cutting. Manufactured antennas are measured using a planar near-field scanner and the results are compared with the simulated results. In the measurements and simulations beam steering is realized by changing the positioning of the waveguide feed. The measurement results follow the simulation results to a large extent and confirm the suitability of the proposed antenna structure for beam steering applications at millimeter wavelengths. The low relative permittivity of teflon lenses limits the maximum beam steering angle, especially with the dielectric slab extended lens. Preperm450 proves to be a viable option when choosing materials for dielectric lenses and beam steering angles up to 15 degrees can be achieved with small feed offsets.

Teknologian nopea kehittyminen on mahdollistanut millimetriaaltoalueen käyttöönoton mm. tiedonsiirrossa ja tutkasovelluksissa, mikä on myös kasvattanut mielenkiintoa dielektrisiä linssiantenneja kohtaan. Millimetriaaltoalueella linssiantennien fyysiset mitat ovat pieniä, mikä mahdollistaa niiden käytön myös liikuteltavissa sovelluksissa. Tässä diplomityössä tutkitaan litteitä dielektrisiä linssiantenneja Etaajuuskaistan(71 – 86 GHz) sovelluksiin. Tutkimuksen suurin mielenkiinnon kohde on antennien keilanohjausominaisuudet, joita tutkitaan syöttöpistettä muuttamalla. Litteä linssiantenni tarjoaa viuhkamaisen keilan, jota keilaamalla voidaan kattaa laajoja alueita. Tämä mahdollistaa tutkitun antennityypin käytön esimerkiksi autotutkissa. Työssä käsitellään kahdenlaisia antennikonfiguraatioita. Ensimmäinen koostuu linssistä, syöttöantennista ja tukirakenteista, kun taas jälkimmäisessä linssi on suljettu kahden metallilevyn väliin. Käytetyt linssimateriaalit ovat teflon ja preperm450, joka on varta vasten korkean taajuuden antennisovelluksiin suunniteltu kaupallinen muovimateriaali. Linssien suunnitteluprosessi on kuvailtu yksityiskohtaisesti ja fyysiset mitat optimoitiin tietokoneohjelmiston avulla. Suunnitelluista antenneista valmistettiin neljä erilaista antenniprototyyppiä, jotka mitattiin lähikenttäskannerin avulla. Mittaustulosten ja tietokonesimulaatioiden vertailu osoittaa, että antenniprototyyppien mitattu toiminta mukailee hyvin simuloitujen linssien toimintaa. Teflonlinsseillä keilanohjausta rajoittaa matala suhteellinen permittiivisyys, mutta preperm450 osoittautuu hyvin soveltuvaksi dielektristen linssien valmistusmateriaaliksi.
Description
Supervisor
Räisänen, Antti
Thesis advisor
Ala-Laurinaho, Juha
Keywords
beam steering, hemi-elliptical, integrated lens antenna, dielectric slab waveguide, parallel-plate waveguide, keilanohjaus, hemielliptinen, integroitu linssiantenni, dielektrinen liuskajohto, levyaaltoputki
Other note
Citation