Tekoälyn kokonaiskuva ja osaaminen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Commissioned report
Date
2018-06-19
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
63
Series
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, Volume 46/2018, issue 46
Abstract
Raportissa annetaan yleiskuva tekoälyn tieteellis-teknologisesta kehityksestä jäsentämällä moniulotteinen aihepiiri kymmenen osa-alueen kautta. Tavoitteena on näin antaa julkisen keskustelun ja päätöksenteon pohjaksi ja niitä helpottamaan yhteinen käsitteistö. Tekoälyyn liittyvän tutkimustoiminnan vahvuutta ja kehitystä eri maissa ja teknologian osa-alueilla on tarkasteltu julkaisuanalyysin avulla. Maista Kiina on ohittanut Yhdysvallat julkaisujen määrässä, mutta yhteenlaskettuna EUmaissa julkaistaan vielä enemmän. Teknologian osa-alueista eniten julkaistaan koneoppimiseen ja neuroverkkoihin liittyviä tuloksia. Tekoälyn osa-alueita arvioidaan myös suorituskyvyn, oppivuuden ja autonomisuuden sekä avoimuuden, riskien ja validoitavuuden suhteen. Tämän väliraportin rinnalla julkaistaan tekoälyn käsitekartta, joka on tekstiä, kuvia sekä sisäisiä linkkejä käyttävä esitysmuoto, jossa lukija voi saada yleiskuvan alan käsitteistä ja tarvittaessa porautua hieman syvemmälle. Hankkeessa tullaan julkaisemaan joulukuussa tilanneselvitys tieteellisestä ja teknologisesta osaamisesta Suomessaja toimenpidesuosituksiaosaamisen kehittämiseksi ja varmistamiseks
Description
Keywords
Tekoäly, tekoälyn huippuosaaminen, tekoälyn ominaisuudet, tekoälyn kehittyminen
Other note
Citation
Ailisto , H , Heikkilä , E , Helasmaa , H , Neuvonen , A & Seppälä , T 2018 , Tekoälyn kokonaiskuva ja osaaminen . Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja , vol. 46/2018 , vol. 46 , Valtioneuvoston kanslia , Helsinki . < http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-549-5 >