Single page architecture as basis for web applications

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorKleimola, Jari
dc.contributor.authorNygård, Klaus
dc.contributor.schoolPerustieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorVuorimaa, Petri
dc.date.accessioned2015-09-18T08:45:08Z
dc.date.available2015-09-18T08:45:08Z
dc.date.issued2015-08-24
dc.description.abstractContent of the web has evolved from simple documents to rich and interactive applications. It has been predicted that, in the future, the vast majority of end user software will be built with web technologies, whereas binary programs will be limited to system software. In order to truly succeed, web applications have to overcome many challenges. Some of these challenges have been solved by single page architecture (SPA). Conventional web applications are rendered on the server and might use APIs (Application Programming Interface) to partially update the views. In SPA, the application is fully loaded at once and the business logic is transferred from the server to the client. This results in client-heavy applications, which communicate with the server through an API. The goal of this thesis is to evaluate single page architecture as a foundation for web applications. I will assess the challenges and advantages of the web as an application platform. I present the current web technologies and trends in development of single page applications. Moreover, I present three applications I built, which helped me to evaluate the significance of the architectural model. The study shows that single page architecture greatly simplifies the creation of application-like user interfaces, which results in enhanced user experience. I also found that HTML and web browser semantics hinder the development of web applications. The study of frameworks showed that SPA is suitable to mobile, tablet and desktop platforms.en
dc.description.abstractWeb oli syntyessään alusta yksinkertaisille dokumenteille, mutta pitää nykyään sisällään myös monimutkaisia ja interaktiivisia sovelluksia. Tulevaisuudessa suurimman osan loppukäyttäjien ohjelmistoista on ennustettu olevan webissä, kun taas binääriohjelmistot rajoittuisivat vain järjestelmätason ohjelmiin. Onnistuakseen web-sovellusten on ratkaistava monia haasteita. Yksisivuarkkitehtuuri tarjoaa ratkaisun osaan näistä haasteista. Perinteiset web-sovellukset sijaitsevat palvelimella ja voivat käyttää ohjelmointirajapintoja näkymien osittaiseen päivittämiseen. Yksisivusovellus ladataan kokonaan kerralla ja toimintalogiikka toteutetaan selaimessa palvelimen sijasta. Tämän vuoksi yksisivusovellusten toteutus on monimutkainen selaimessa ja kevyt palvelimella, sillä ne käyttävät pääasiassa vain palvelimen ohjelmointirajapintoja tiedonsiirtoon. Työn tarkoituksena on arvioida yksisivuarkkitehtuuria perustana websovelluksille. Arvion webin haasteita ja hyötyjä sovellusalustana. Esitän ajankohtaisia web-teknologioita ja kehityssuuntia yksisivusovellusten kehityksen kannalta. Lisäksi esitän kolme tekemääni sovellusta, jotka auttoivat arvioimaan yksisivuarkkitehtuurin merkittävyyttä. Työn tulokset osoittavat, että yksisivuarkkitehtuuri helpottaa merkittävästi sovellus-tyylisten käyttöliittymien rakentamista, mikä puolestaan johtaa parempaan käyttökokemukseen. Johtopäätöksenä todettiin lisäksi, että sekä HTML:n että web-selaimen semantiikka hankaloittavat web-sovellusten kehitystä. Yksisivusovellusten tekemiseen suunniteltujen ohjelmistokehyksien tutkiminen osoitti yksisivuarkkitehtuurin sopivan sekä mobiili-, tablet- että työpöytäsovellusalustoille.fi
dc.format.extent65
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/17773
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201509184388
dc.language.isoenen
dc.programmeTietotekniikan koulutusohjelmafi
dc.programme.majorWWW technologiesfi
dc.programme.mcodeIL3012fi
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.subject.keywordyksisivuarkkitehtuurien
dc.subject.keywordweb-sovellusen
dc.subject.keywordJavaScripten
dc.subject.keywordAJAXen
dc.subject.keywordRESTen
dc.subject.keywordAngularJSen
dc.titleSingle page architecture as basis for web applicationsen
dc.titleYksisivuarkkitehtuuri web-sovellusten perustanafi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöen
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.idinssi52105
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Nygård_Klaus_2015.pdf
Size:
3.86 MB
Format:
Adobe Portable Document Format