Improving voltage regulation in the Finnish main grid

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorItäpää, Aila
dc.contributor.authorVihavainen, Petri
dc.contributor.departmentSähkö- ja tietoliikennetekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorHaarla, Liisa
dc.date.accessioned2020-12-05T10:39:59Z
dc.date.available2020-12-05T10:39:59Z
dc.date.issued2007
dc.description.abstractTässä työssä on tutkittu kantaverkon jännitteensäädön ohjausmenetelmien kehittämistä. Työ jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa tutkitaan Suomen kantaverkon verkkovahvistusten vaikutusta jännitteensäätöön. Verkkoa vahvistetaan ja uusia tuotantolaitoksia rakennetaan jatkuvasti. Työssä on tutkittu vuoden 2012 verkkoa. Tavoitteena on löytää ennakolta verkkovahvistusten tuomat mahdollisuudet ja ongelmakohdat. Verkon kehittyessä täytyy jännitteensäätäjien asetteluja muuttaa. Suomen sähkönkulutuksen kasvu ja siirtotilanteet voivat lisätä sähkönsiirtoa kantaverkossa. Työssä on myös tutkittu kasvaneiden sähkönsiirtojen vaikutusta loistehokulutuksen kasvuun ja sitä kautta alueiden jännitteisiin. Työn loppuosan tavoitteena on tutkia jännitteensäädön kehityssuuntia. Työssä käsitellään uusia kaukoaseteltavia jännitteensäätäjiä ja niiden tuomia mahdollisuuksia ja hyötyjä kantaverkon jännitteensäätöön. Työn lopuksi esitellään uusi jännitteensäätömalli kantaverkon jännitteensäätöön, joka käyttää hyväkseen kaukoaseteltavia jännitteensäätäjiä.fi
dc.format.extent63
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/94621
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120553455
dc.language.isofien
dc.programme.majorSähköverkot ja suurjännitetekniikkafi
dc.programme.mcodeS-18fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordvoltage regulation in the finnish main griden
dc.subject.keywordkantaverkon jännitteensäätöfi
dc.subject.keywordvoltage regulatoren
dc.subject.keywordjännitteensäätäjäfi
dc.subject.keywordreactive poweren
dc.subject.keywordloistehotasefi
dc.titleImproving voltage regulation in the Finnish main griden
dc.titleKantaverkon jännitteensäädön ohjausmenetelmien kehittäminenfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_37013
local.aalto.idinssi34111
local.aalto.openaccessno
Files