Johtajien sosiaalisen identiteetin rakentuminen strategisina toimijoina

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2011
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Verkkokirja (108 s.)
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE+TEKNOLOGIA, 11/2011
Description
Keywords
sosiaalinen identiteetti, strateginen toimija, johtaja, strategiatyö, kerronnallisuus
Other note
Citation