Miten kenttätykistön ammusten vastaanottovaatimuksissa on määrättävä työstössä käytettävät syötöt, leikkuunopeudet ja terien muodot, mitta-, muoto- ja epäkeskeisyystoleranssi sekä johtorenkaan käsittely, kun huomioidaan kenttätykistön ampumavaatimukset ja valmistuksen taloudellisuus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1949
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
83 s. + liitt. 37
Series
Description
Supervisor
Serlachius, J.
Keywords
Other note
Citation