Elinvoimainen taajama - Työpaperi / 1 - Lähtötilanteen kartoitus ja kehittämisprosessin kuvaus

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | J Muu elektroninen julkaisu
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
38 + app. 6
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja TAIDE + MUOTOILU + ARKKITEHTUURI, 3/2019
Abstract
Elinvoimainen taajama -hankkeessa tavoitteena on tunnistaa pienten kuntien kehittämishaasteet ja -vahvuudet resursseineen sekä yhdyskuntarakenteen ja rakennuskannan tasolla. Tältä pohjalta luodaan realistisia ratkaisuja taajamien kehittämiseksi, jotta ne vastaisivat naiden kuntien tulevien vuosien väestön tarpeisiin. Tässä työpaperissa kuvataan taajamien muutosta viime vuosikymmeninä sekä tulevina vuosikymmeninä ennusteiden perusteella. Kotimaisten ja kansainvälisten esimerkkien avulla esitellään erilaisia ratkaisuja saavutettavuuden, palvelujen, asumisen ja yhteisöllisyyden näkökulmasta. Taajamien kehittämisprosessia kuvataan lyhyesti eri vaiheineen sekä kartoitus- ja arviointimenetelmien kautta. Kehittämisessä erityinen painopiste on olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämisessä ja kehittämisessä, myös palvelujen tarvetta ja niiden verkottamista tullaan tarkastelemaan. Tata raporttia täydennetään hankkeen kokemusten ja tulosten perusteella. Koko hankkeen tuloksena syntyy kehittämisprosessi ja -ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää yleisesti kuntien taajamien kehittämisessä. Niistä raportoidaan loppuraportissa vuona 2020. Tämä työpaperi on tarkoitettu kuntien ja Aalto-yliopiston opinnäytetyöntekijöiden sekä muiden aihepiiristä kiinnostuneiden kaytt66n kuvaamaan suuntaviivoja ja keskeisiä näkökulmia pienten kuntien taajamien kehittämiseen sekä avaamaan kehittämisprosessia suunnitelmien aikaansaamiseksi.
Description
Keywords
Elinvoimainen taajama -hanke, kunnat, taajamien kehittäminen, palvelut, saavutettavuus, asuminen, yhteisöllisyys
Other note
Citation