Kommunikaatiohaasteet asiakastyöskentelyssä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2020
Department
Major/Subject
Visuaalisen viestinnän muotoilu
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
35
Series
Abstract
Opinnäytetyössäni kerron, millaisia kommunikaatiovaikeuksia suunnittelija saattaa kohdata työskennellessään asiakkaan kanssa. Aloitin lahtelaisen jousikvartetin, Lumoksen visuaalisen identiteetin suunnitteluprojektin ja keskityin kommunikaatiomme sujuvuuteen työprosessin aikana. Kartoitin produktion avulla yleisiä ongelmakohtia asiakkaiden ja suunnittelijoiden välisessä kommunikaatiossa. Taustoitan tutkimustani alan kirjallisuuden avulla, joissa sivutaan sopimusten muodostamista, neuvottelutaitoja ja kielenkäytön merkitystä luovassa työssä. Lisäksi käytän apunani suunnittelijoiden haastatteluja aiheesta. Vertailen aiempaa tietoa omaan produktiooni, ja pohdin millä tavoin produktiossa ilmenneitä ongelmia voisi tulevaisuudessa välttää.
Description
Supervisor
Osipow, Penni
Thesis advisor
Osipow, Penni
Keywords
kommunikaatio, sopimukset, visuaalisen viestinnän suunnittelu, neuvottelu, asiakas, brief
Citation