Asiantuntijajärjestelmien rakentamistyökalun sääntöpohjainen päättelymekanismi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1985
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
3.76
Degree programme
Language
fi
Pages
97+17
Series
Description
Supervisor
Syrjänen, Markku
Keywords
Citation