Tulosuotimen vaikutus hakkuriteholähteen stabiilisuuteen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2002
Major/Subject
Sovellettu matematiikka
Mcode
Mat-2
Degree programme
Language
fi
Pages
60
Series
Abstract
Työssä tutkitaan miten tulosuodin ja erilaiset säädöt vaikuttavat nostavan hakkuriteholähteen vakauteen. On perusteltua ajatella, että virtasäädetty teholähde olisi normaalia jännitesäädettyä teholähdettä herkempi tulosuotimen aiheuttamille stabiilisuusongelmille. Työssä ratkaistaan systeemin, jossa virtasäädetyn teholähteen eteen on kytketty tulosuodin, siirtofunktiot ja tarkastellaan näiden siirtofunktioiden stabiilisuutta. Näin saadut tulokset varmennetaan rakentamalla systeemille simulointimalli. Simuloinneissa käytetään teholtaan 500W olevaa, kaupallista tuotetta matkivaa nostavaa hakkuria. Osoittautuu, että ratkaistuja siirtofunktioita on hyvin hankala saada epästabiileiksi. Itse asiassa ne pysyvät stabiileina lähes millä tahansa tulosuotimen parametreilla. Tästä voidaan päätellä, ettei virtasäädetty teholähde ole merkittävästi herkempi kuin virtasäädetty teholähde tulosuotimen aiheuttamille ongelmille.
Description
Supervisor
Hämäläinen, Raimo
Thesis advisor
Zenger, Kai
Keywords
switched-mode power supply, hakkuriteholähde, input filter, tulosuodin, stability, stabiilisuus, small signal model, piensignaalimalli
Other note
Citation