Alumiiniprofiilien puristustyökalujen suunnittelun ja valmistuksen standardisointi ja rationalisointi tietokoneohjelmointia käyttäen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1980
Major/Subject
Konepajatekniikka
Mcode
3.15
Degree programme
Language
fi
Pages
iv + 49 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Huhtamo, O.E|Ihalainen, Erkki
Thesis advisor
Nissinen, Valto
Keywords
Other note
Citation