Asuntojen hintojen muodostuminen ja kotitalouksien velkaantumisen rooli: Onko pääkaupunkiseudulla asuntokupla?

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.authorLuukkonen, Pauliina
dc.contributor.departmentDepartment of Economicsen
dc.contributor.departmentTaloustieteen laitosfi
dc.contributor.schoolKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Economicsen
dc.date.accessioned2011-11-14T11:23:52Z
dc.date.available2011-11-14T11:23:52Z
dc.date.dateaccepted2011-05-12
dc.date.issued2011
dc.description.abstractTAVOITTEET Tutkielman tavoitteena on tutkia pääkaupunkiseudun asuntojen hintojen kehitystä ja vastata kysymykseen onko pääkaupunkiseudulla asuntokupla. Asuntokuplalla viitataan asuntojen todellisten hintojen ja talouden fundamenttien määrittelemän hintatason väliseen merkittävään poikkeamaan. Lisäksi tarkastelen, miten kotitalouksien velkaantuminen on vaikuttanut asuntojen hintojen muodostumiseen. MENETELMÄT JA AINEISTO Tutkielma on empiirinen työ, joka perustuu aikasarjojen analyysiin. Käyttämäni aineisto sisältää neljännesvuosittaiset havainnot vuosilta 1983–2010. Aluksi tutkin asuntojen hintojen kehitystä hinta-tulot ja hinta-vuokra suhdelukujen avulla. Tämän jälkeen tarkastelen asuntojen hintojen muodostumista ekonometristen menetelmien avulla. Asuntojen hintojen pitkän aikavälin tarkastelu pohjautuu yhteisintegraatioanalyysiin, jossa asuntojen reaalisia hintoja arvioidaan suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin, kotitalouksien velkaantumiseen ja lainakorkoihin. Lopuksi tutkin asuntojen hintojen lyhyen aikavälin dynamiikkaa virheenkorjausmallin avulla. TULOKSET Tulokset ovat osittain ristiriitaiset. Hinta-tulot suhdeluku viittaa asuntojen selvään yliarvotukseen, kun taas hinta-vuokra suhdeluvun mukaan asuntojen hinnat ovat vain hieman yli tasapainon. Ristiriitaiset tulokset saattavat johtua 1990-luvun taitteessa tapahtuneista institutionaalisista muutoksista. Rajaamalla pois muutosvuosien havainnot, molemmat suhdeluvut viittaavat asuntojen hintojen selvään yliarvostukseen vuoden 2010 lopulla. Myös ekonometrinen malli osoittaa, että pääkaupunkiseudun asuntojen hinnoissa oli havaittavissa merkittävää ylihinnoittelua vuoden 2010 lopulla. Vaikuttaakin siltä, että pelot asuntokuplan olemassaolosta ovat aiheellisia.fi
dc.ethesisid12523
dc.format.extent76
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/655
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201111181567
dc.language.isofien
dc.locationP1 I
dc.programme.majorEconomicsen
dc.programme.majorKansantaloustiedefi
dc.subject.heleconkansantaloustiede
dc.subject.heleconeconomics
dc.subject.heleconasunnot
dc.subject.heleconapartments
dc.subject.heleconhinnat
dc.subject.heleconprices
dc.subject.heleconkotitaloudet
dc.subject.heleconhouseholds
dc.subject.heleconvelat
dc.subject.helecondebt
dc.subject.heleconpääkaupunkiseutu
dc.subject.heleconmetropolitan area
dc.subject.keywordasuntojen hinnat
dc.subject.keywordasuntokupla
dc.subject.keywordkotitalouksien velkaantuminen
dc.subject.keywordyhteisintegraatio
dc.titleAsuntojen hintojen muodostuminen ja kotitalouksien velkaantumisen rooli: Onko pääkaupunkiseudulla asuntokupla?fi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu tutkielmafi
local.aalto.idthes12523
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
hse_ethesis_12523.pdf
Size:
739.03 KB
Format:
Adobe Portable Document Format