Beyond budgeting -konsepti perinteisen budjetoinnin haasteiden ratkaisijana – Case-tutkimus

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2020
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Laskentatoimi
Language
fi
Pages
22+3
Series
Abstract
Tutkielman tavoitteena on tutkia kohdeyrityksen budjetointiprosessin haasteita ja verrata niitä kirjallisuudessa esitettyyn perinteiseen budjetointiin kohdistuvaan kritiikkiin. Lisäksi tavoitteena on selvittää, kyettäisiinkö beyond budgeting -konseptilla ratkaisemaan kohdeyrityksen budjetointiprosessissa ilmenevät haasteet. Tutkielmassa tarkastellaan, voisiko beyond budgeting -konsepti korvata budjetoinnin kohdeyrityksen ohjausjärjestelmänä. Tutkielma on toteutettu laadullisena tapaustutkimuksena eräässä kohdeyrityksessä. Budjetointi on kerännyt huomattavasti kritiikkiä akateemisessa kirjallisuudessa (Neely et al. 2003, Hope & Fraser 2003). Budjetoinnin korvaajaksi on esitetty esimerkiksi beyond budgeting -konseptia (Hope & Fraser 2003), joka perustuu budjetoinnista luopumiseen. Konseptin tavoitteena on luoda ketterä ja mukautuva organisaatio vapauttamalla toiminta budjetin aiheuttamista kahleista ja hajauttamalla päätöksentekovalta organisaatiossa. Kirjallisuudesta löytyy esimerkkejä yrityksistä, jotka toteuttavat beyond budgeting -konseptia onnistuneesti (Bourmistrov & Kaarbøe 2013, Libby & Lindsay 2007), mutta konsepti ei ole saavuttanut niin laajaa suosiota (Libby & Lindsay 2010 & Ekholm & Wallin 2000) kuin kirjallisuus antaa ymmärtää. Tutkimuksen kohdeyrityksessä on käynnistymässä budjetointiprosessin kehityshanke. Kohdeyrityksen budjetointiprosessissa havainnoituja haasteita esiintyy myös kirjallisuudessa perinteisen budjetointiin kohdistuvassa kritiikissä. Beyond budgeting -konsepti kykenee ratkaisemaan kohdeyrityksen budjetointiprosessin haasteita, mutta konseptin kokonaisvaltainen toteuttaminen yrityksessä koetaan lähes mahdottomaksi. Beyond budgeting -konseptin toteuttamisen suurimmiksi haasteiksi koettiin kohdeyrityksessä henkilöstön kyvykkyys, raskas organisaatiorakenne, byrokraattinen organisaatiokulttuuri ja käytännön toteutuksen haastavuus.
Description
Thesis advisor
Taussi, Thomas
Keywords
budjetointi, perinteinen budjetointi, beyond budgeting, case-tutkimus
Other note
Citation