Erään erikoispaperilajin pintaominaisuuksien optimointi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2013-11-12
Department
Major/Subject
Paperi- ja painatustekniikka
Mcode
P3003
Degree programme
PUU - Puunjalostustekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
78 + 2
Series
Description
Supervisor
Paltakari, Jouni
Thesis advisor
Olkkonen, Tiina
Keywords
saumanlujuus, kuiturepimä, kuumasaumaus, adheesio, koheesio, pintaliimaus
Citation