sense of space : pakeneva tilan tuntu

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2014
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
84
Series
Abstract
Opinnäytetyöni on pohdinta tilan illuusiosta valokuvassa sekä sen kokemisen mahdollisuuksista ja rajoista. Halusin pohtia ajatusta valokuvan omasta erityislaatuisesta tilasta. Tämä tila on pohjimmiltaan illuusio, koska valokuva on kaksiulotteinen pinta eikä siinä siten voi olla kolmiulotteista fyysistä tilaa. Valokuva näyttää vain sen, mitä yhdestä pisteestä katsottuna voi nähdä, mutta se näyttää sen rajallisesti, omilla ehdoillaan. Olen etsinyt pohdinnalleni valokuvan omasta tilasta taustaa ja viitekehystä niin fenomenologiasta, fysiologiasta, taidehistoriasta kuin fysiikastakin. Olen jakanut työni neljään osaan. Jokaisessa pyrin lähestymään aihetta eri näkökulmasta saavuttaakseni kokonaisemman lopputuloksen. Ensimmäisessä osassa kirjoitan tilan havainnoinnista ja keinoista luoda syvyysvaikutelma kaksiulotteiseen pintaan. Toisessa osassa lähestyn valokuvaa pintana: mikä on pinnan suhde kuvaan, jonka se eristää alleen, ja mitä merkityksiä itse pintaan liittyy? Tarkastelen valokuvaa kokonaisuutena, joka oudolla tavalla nyrjäyttää tilan ja ajan käsitykset paikoiltaan. Kolmas osa on katsaus valokuvan pinnan alaiseen kuvalliseen maailmaan ja siihen mitä syvyys oikeastaan on. Viimeisessä osassa selvitän työni tekoprosessia ja sitä mihin pisteeseen olen etsinnässäni päässyt. Opinnäytetyöhöni kuuluu tekstin ohella 15 vuosina 2011–2014 ottamaani kuvaa, joita tarkastelen kuvatilan näkökulmasta, katsojana. Vaikka olen tekijä, olen yhtä lailla aina myös katsoja. Valitsemani kuvat ovat eri ajoilta ja eri sarjoista, mutta koen niiden toimivan hyvin yhteen ja muodostavan oman kokonaisuutensa yhdessä tekstin kanssa. Valokuva on minulle tapa tutkia sitä mitä näen ja ihmettelen, sen omien mahdollisuuksien ja rajojen kautta.
Description
Supervisor
Hippeläinen, Tuovi
Thesis advisor
Hippeläinen, Tuovi
Salo, Merja
Keywords
tila, illuusio, havainto, tila valokuvassa, tilan tuntu, perspektiivi
Other note
Citation