Transformaattorien kokeellinen tutkiminen lähemmän sopimuksen mukaan erityisesti huomioonottaen jännityskäyrän muodon vaikutus rautahäviöihin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1924
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
81
Series
Description
Supervisor
Heikinheimo, M.
Keywords
rautahäviöt, transformaattorit, jännityskäyrät
Other note
Citation