Avoimen ja muuntojoustavan oppimisympäristön synty ja kehitys Suomessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2020
Department
Major/Subject
Arkkitehtuuri
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
26
Series
Abstract
Tämä kandidaatintyö tutkii kirjallisuuskatsauksen muodossa luokkahuoneen ja oppimisympäristöjen kehitystä Suomessa 1970-luvun peruskoulu-uudistuksen aikana ja sen jälkeen lähestyttäessä nykypäivää. Tutkimus tarkentuu selvittämään oppimisympäristöjen kehitystä nimenomaan muuntojoustavuudessa ja avoimuudessa. Lähteinä on käytetty pääasiassa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita eri vuosikymmeniltä, ajan Arkkitehti-lehtiartikkeleita koulusuunnittelusta, sekä aiheellista kirjallisuutta. Työssä esitellään lisäksi suurpiirteisesti koulurakentamisen ja luokkahuoneen historiaa keskiajalta 1900-luvulle ja otetaan esille ajankohtaisia esimerkkejä maailman koulusuunnittelun edelläkävijöistä, jotka ovat osaltaan myös vaikuttaneet oppimisympäristöjen kehitykseen Suomessa. Työn tarkoituksena oli selvittää, milloin ja miksi Suomessa alettiin suunnitella muuntojoustavia ja avoimia oppimisympäristöjä, ja miten ne ovat kehittyneet nykyajan kouluiksi. Lisäksi esitellään arkkitehdin haastattelun perusteella yksi viimeaikaisimmista Helsinkiin rakennetuista kouluista, sekä miten muuntojoustavuus ja avoimuus siinä näkyy, ja mitä pedagogisia periaatteita taustalla on ollut. Tutkimuksen perusteella selvisi, että muuntojoustavat ja avoimet oppimisympäristöt saivat Suomessa alkunsa peruskoulu-uudistuksen myötä, jonka tarkoituksena oli kehittää puutteellista koulujärjestelmää. Ensimmäiset kokeilut muuntojoustavuuden ja avoimuuden suhteen 1970-luvulla tähtäsivät liian hatarin perustein epävarmaan tulevaisuuteen ja epäonnistuivat osittain viihtyisän ympäristön luomisessa. Tämän seurauksena muuntojoustavuus luokkahuoneissa väheni 1980–1990-luvuilla, koulurakennuksessa panostettiin sen sijaan viihtyisyyteen esimerkiksi pyrkimällä eroon laitosmaisuudesta. Myöhemmin 2000- ja 2010-luvuilla yhteiskunnan muutos on saanut aikaan uuden kierroksen oppimisympäristön kehittämisessä avoimeksi, muuntojoustavaksi, sekä konkreettista luokkahuonetta laajemmaksi.
Description
Supervisor
Tervo, Anne
Thesis advisor
Vesikansa, Kristo
Keywords
muuntojoustavuus, koulusuunnittelu, koulu, luokkahuone, oppimisympäristö, kouluarkkitehtuuri
Other note
Citation