Korroosion ja korroosioneston historia

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Chemical Technology | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
308
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA, 9/2013
Abstract
Korroosio on teknologian alue, joka käsittelee materiaaleja, ympäristöjä ja niiden vuorovaikutusta, ja jonka painotus on teknisten ratkaisujen toiminnan varmistamisessa. Korroosio alkoi aiheuttaa ongelmia teknisissä ratkaisuissa jo 1400-1600-luvuilla. Korroosion vaarallisia vaikutuksia ei havaittu, ennen kuin metalleja alettiin käyttää runsaasti rakenteisiin, koneisiin ja laitteisiin. Korroosion yleistyminen ja korroosionestomenetelmien kehittämisen alku ajoittuvat 1850-luvulle. Jo 1900-luvun alussa oltiin huolestuneita rautamalmien riittävyydestä, koska yhä suurempi osa teräsrakenteista tuhoutui korroosion takia. Yhdysvalloissa vuosina 1999-2001 tehdyn arvion mukaan suorat korroosiokustannukset olivat 3,2 % bruttokansantuotteesta ja epäsuorat ainakin yhtä suuret. Vakavia onnettomuuksia, joissa korroosio on ollut merkittävä tekijä, on ollut useita. Tämä kirjallisuustutkimus on katsaus poikkitieteellisen tekniikan alan teorian ja ajattelutapojen kehittymisestä nykytilaansa.
Description
Keywords
korroosio, korroosionesto, korroosion teoria, korroosiomuodot
Other note
Citation