Eettisen brändin sudenkuopat – Kolme näkökulmaa vastuuviestinnän murroksesta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Graphic Design
Graafisen suunnittelun koulutusohjelma
Language
fi
Pages
77
Series
Abstract
Yrityksen viestinnälliset keinot ovat murroksessa. Elämme informaatiotulvassa, jossa uutiset leviävät nopeasti Facebook-seinille, ja eilisen menestynyt brändi voi olla huomenna halveksittu. Internetin ansiosta yritysten teoista keskustellaan vilkkaasti sosiaalisessa mediassa huolimatta siitä, halusiko yritys tätä vai ei. Tarkoituksenani on valottaa eettisen brändin rakentamiseen liittyvää toimintaa kuviin ja havaintoihin pohjautuvan mielikuvatutkimuksen kautta. Miten onnistun rakentamaan eettisen brändin ja välttämään viherpesun? Samalla esittelen vihreän markkinoinnin eri käytäntöjä ja keinoja. Väitän, että nykyisen sosiaalisen median aikakautena niin mainostoimistojen kuin asiakasyritysten täytyy muuttaa toimintarakennettaan pelkillä mielikuvilla pelaamisesta täysvoimaisiin tekoihin. Ekologinen ja eettinen toiminta pitää nähdä yritystoiminnan mahdollisuutena, eikä pelkkänä viestinnän taakkana. Internetin mahdollistama uudenlainen demokratia on tehnyt vastuuviestinnästä asian, jota on hyvin vaikeaa enää vältellä. Eettinen brändi on eräänlainen paradoksi, sillä täysin eettistä tai ekologisesti puhdasta yritystä on lähes mahdotonta löytää. Kuitenkin, avoimuuteen ja selkeyteen nojaavalla yritystoiminnalla rakennetaan pesunkestävä brändi.
Description
Supervisor
Itkonen, Marjatta
Thesis advisor
Asiala, Pirjo
Keywords
eettinen, brändi, viherpesu, vastuuviestintä
Citation