Enhancement of mm-wave MIMO measurement system and testing of measurement-based antenna testbed

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorRanvier, Sylvain
dc.contributor.authorMustonen, Tuomas
dc.contributor.departmentRadiotieteen ja -tekniikan laitosfi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorIcheln, Clemens
dc.date.accessioned2020-12-05T13:39:25Z
dc.date.available2020-12-05T13:39:25Z
dc.date.issued2008
dc.description.abstract60 GHz:n alueella on laaja käyttämätön taajuuskaista, jota voitaisiin käyttää entistä nopeampaan tiedonsiirtoon lyhyen kantaman langattomissa yhteyksissä. Vaikka tätä kaistaa on tutkittu jo useita vuosia, moniantennijärjestelmien (Multiple-Input Multiple- Output, MIMO) mittauksia kaistalla on tehty vain vähän aikaa, TKK:lla rakennetun 60 GHz:n MIMO-mittausjärjestelmän ollessa ensimmäisiä maailmassa. Koska pienten MIMO-antenniryhmien rakentaminen millimetriaaltotaajuuksilla voi olla vaativaa ja useiden kanavamittausten tekeminen on aikaavievää, uudenlaisia työkaluja on kehitetty helpottamaan analyysiä. Measurement-based antenna testbed (MEBAT), vapaasti suomennettuna mittauksiin perustuva antennien testialusta, on apuväline, jonka avulla antenniprototyyppien säteilykuvioita voidaan yhdistää mitattuihin radiokanavakirjastoihin. Näin voidaan arvioida antennijärjestelmien suorituskykyä aidossa käyttöympäristössä. Testijärjestelmä rakennettiin vektoripiirianalysaattorin ympärille ja MIMO-testimittaus suoritettiin sisätiloissa käyttäen virtuaalisia antenniryhmiä. Kanavan viivealueen ominaisuuksia tarkasteltiin mittausten perusteella. Kaksisuuntainen kanavan estimointi suoritettiin aiemmille, kattavammille mittaustuloksille käyttäen Fourier-pohjaista keilanmuodostuskoodia. MEBATia testattiin 60 GHz:n taajuusalueella estimoitua radiokanavaa käyttäen. Kanavamatriisidata saatiin MEBATista käyttäen samankaltaisia antennien säteilykuvioita kuin mittausantenneilla. Näin saatua kapasiteettia verrattiin suorasta mittauksesta laskettuun kapasiteettiin. Alustavia tuloksia tarkastellessa huomataan, että vaikka kapasiteetti on yleisesti ottaen arvioitu pienemmäksi kuin mitä suora mittaus antaa, järjestelmä arvioi siirretyn signaalitehon melko hyvin useissa tapauksissa. Ominaisarvojen käyttäytyminen oli vähemmän linjassa suoran mittauksen kanssa. Tulevia tutkimuksia varten voidaan suositella MEBATia testattavaksi kapeakaistaisen kanavamittauksen kanssa kuin myös tarkempien antennien säteilykuvioiden käyttöä.fi
dc.format.extentviii + 60 s. + liitt. 9
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/95521
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120554355
dc.language.isoenen
dc.programme.majorRadiotekniikkafi
dc.programme.mcodeS-26fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordMultiple-Input Multiple-Outputen
dc.subject.keywordmoniantennijärjestelmäfi
dc.subject.keywordwideband radio channel measurementsen
dc.subject.keywordMIMOfi
dc.subject.keywordvirtual antenna arrayen
dc.subject.keywordlaajakaistaiset kanavamittauksetfi
dc.subject.keywordbeamformingen
dc.subject.keywordMEBATfi
dc.subject.keywordmeasurement-based antenna testbeden
dc.subject.keywordvirtuaalinen antenniryhmäfi
dc.subject.keywordchannel capacityen
dc.subject.keywordkeilanmuodostusfi
dc.subject.keywordkapasiteettifi
dc.titleEnhancement of mm-wave MIMO measurement system and testing of measurement-based antenna testbeden
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_42307
local.aalto.idinssi35747
local.aalto.openaccessno
Files