Virtuaalitodellisuus lukion opetusvälineeksi

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelma
Language
fi
Pages
69
Series
Abstract
Tämä autoetnografinen tutkimus keskittyy kokemuksiini opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa, jonka tarkoitus oli tuoda virtuaalitodellisuus lukion opetusvälineeksi. Hankkeessa oli mukana kolme lukiota, Janakkalan-, Lopen-, ja Hausjärven lukiot. Tutkimuksessa käyn läpi sekä prosessia, miten tämä tehtiin, että myös sitä millaisia ajatuksia se herätti minussa ja millaisia keskusteluja aiheen ympäriltä opettajien kanssa syntyi. Tarkoitus on työlläni herättää ajatuksia sen lukijassa siitä, miten virtuaalitodellisuutta voidaan käyttää opetuksessa sekä tarjota näkemyksiä siitä mitkä asiat toimivat, ja mitkä olivat haasteellisia tällaisessa hankkeessa. Hankkeessa havaittiin, että virtuaalitodellisuus motivoi oppilaita ja se lisäsi opetustilanteiden vetovoimaa tarjotessaan elämyksiä, jotka irrottivat oppilaat tavanomaisesta luokkaopetuksesta. Oppilaat jäivät mielellään myös mahdollisuuksien mukaan VR-luokkiin vaikka tunnit olivat jo ohi. Opettajille virtuaalitodellisuus tuotti haasteita, sillä VR-laitteisto vaati perehtymistä ja tunnit uudenlaista suunnittelua niitä käytettäessä. Osa opettajista innostui kuitenkin suuresti teknologiasta ja hanke synnytti jatkoon uusia kursseja ja ideoita siitä, miten koulut voivat hyödyntää VR-luokkaa tulevaisuudessa.

This autoethnographic research focuses on my experiences in a project funded by the Board of Education, which was meant to introduce virtual reality as a teaching tool in upper secondary school. Three upper secondary schools were involved in the project, the schools were Janakkala’s, Loppi’s, and Hausjärvi’s upper secondary schools. In this research, I go through both the process of how this was done, as well as what kind of thoughts it gave me and what kind of discussions about the topic arose with the teachers. The purpose of my work is to provoke thoughts about how virtual reality can be used, as well as views on which things work and which were challenging in the present project. The project found that virtual reality motivated students and increased the appeal of teaching situations by providing experiences that separated students from conventional classroom teaching. The students were also happy to stay in the VR classes, if possible, even though the classes were already over. For teachers, virtual reality brought its own challenges, as VR equipment requires familiarization and hours of new planning when using it. Some of the teachers got very excited about the technology and from the project in continuation gave new courses and ideas to them, on how the schools can use their VR-classes in the future.
Description
Supervisor
Slotte Dufva, Tomi
Thesis advisor
Slotte Dufva, Tomi
Keywords
VR, kuvataidekasvatus, virtuaalitodellisuus, virtual reality, art and education, XR, kasvatus, pelillistäminen
Other note
Citation