10. pääsuunnittelukoulutus : tutkielmajulkaisut

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Author
Date
2010
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Verkkojulkaisu
Series
Dipoli-raportit. C, 2010:12
Description
Keywords
Other note
Parts
 • [urn100316.pdf]: Havumäki Tiina: Pääsuunnittelijana toimivan arkkitehtisuunnittelijan hankesuunnittelun työkirja korjausrakentamiskohteissa
 • [urn100317.pdf]: Jäkkö Kari: Pääsuunnittelija työntekijänä suunnittelutoimistossa
 • [urn100318.pdf]: Koistinen Kari: Käytännön tietoturva rakennushankkeessa
 • [urn100319.pdf]: Kottonen Natalia: Pääsuunnittelijan haasteet Venäjän markkinoilla
 • [urn100320.pdf]: Marttinen Annika: Rakennusalan mielikuvia pääsuunnittelusta. Pääsuunnittelun merkitys, vastuu ja oikeudet pääsuunnittelijan yhteistyötahojen silmin
 • [urn100321.pdf]: Massinen Osmo: Tietomallipohjaisen suunnittelun johtaminen
 • [urn100322.pdf]: Mäenpää Hannu: Pääsuunnittelun kipupisteitä pientalohankkeessa
 • [urn100323.pdf]: Ramon Oris: Pääsuunnittelija suunnittelutoimistossa johtajana ja ihmisenä. Miten pääsuunnittelija voi motivoida, organisoida ja johtaa paremmin nykyaikana
 • [urn100324.pdf]: Pulli Katri: Pääsuunnittelu erityissuunnittelun näkökulmasta
 • [urn100325.pdf]: Pyrhönen Tero: Tietomallinnuksen käyttöönotto vesilaitossuunnittelussa
 • [urn100326.pdf]: Tulonen Risto: Pääsuunnittelijan tehtävät ja haasteet muutoskohteessa
 • [urn100327.pdf]: Tuuhea Sami: Tietomalli pääsuunnittelijan apuna koordinointi vai tietomallikoordinaattori
 • [urn100328.pdf]: Valtonen Jussi: Pääsuunnittelija kauppakeskuksen kehityshankkeessa
 • [urn100329.pdf]: 10. Pääsuunnittelukoulutus tutkielmajulkaisut Sisällysluettelo
Citation