Konstruktion av en dragbänk för kontinuerling dragning av ståltråd och undersökning av förändringen i ståltrådens hållfasthetsegenskaper vid kalldragning

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1945
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
sv
Pages
2 osaa ( 63, 30 s. )
Series
Description
Supervisor
Pero, Paavo
Keywords
Other note
Citation