Avoin TKI ammattikorkeakouluissa tekijöiden näkemyksiä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Date
2020-03-16
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
7
Series
AMK-lehti / UAS Journal, Volume 2020, issue 1
Abstract
Tässä artikkelissa analysoidaan ammattikorkeakoulujen henkilöstön esittämiä mielipiteitä neljään avointa TKI-toimintaa koskevaan teemaan. TKI-toiminnan ja opetustoiminnan integraatio sekä opiskelijoiden tuominen aktiivisemmin mukaan TKI-toimintaan saivat vastauksissa eniten huomiota. Lisäksi tuotiin esiin sekä hyviä käytäntöjä että suurimpia puutteita. Avoimen TKI-toiminnan prosessien organisoinnissa ja johtamisessa on vielä lukuisia haasteita. Luottamuksen puutteeseen liittyvät pelot nousivat vastauksissa esiin ehkä liiankin vahvasti.
Description
Keywords
ammattikorkeakoulu, asiantuntijat, avoin tutkimus, näkemykset, TKI, verkkokysely
Other note
Citation
Talvela , J , Jaalama , K , Hyyppä , H , Ahlavuo , M , Päällysaho , S , Lahtinen , H & Kärki , A 2020 , ' Avoin TKI ammattikorkeakouluissa tekijöiden näkemyksiä ' , AMK-lehti , vol. 2020 , no. 1 . < https://uasjournal.fi/1-2020/avoin-tki-nakemyksia/ >