Pientalojen puurakenteiset tasakatot - rakenteiden lahovauriot ja vaurioiden syntyyn vaikuttavat tekijät

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Date
1987
Major/Subject
Rakennusoppi
Mcode
9.09
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Supervisor
Lundsten ,Bengt
Keywords
Other note
Citation