Mixer test jig for characterisation of Schottky diodes

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Radiotekniikka
Mcode
S-26
Degree programme
Language
en
Pages
82
Series
Abstract
Tässä diplomityössä on suunniteltu ja simuloitu aaltoputki-mikroliuskajohtosiirtymä ja välitaajuussuodatin (IF-suodatin) sekoitintestialustaa varten. Simuloinnin taajuusalue on G-kaista (140-220 GHz) ja suunnittelutaajuus on 183 GHz. Suunnittelu ja simuloinnit on tehty sähkömagneettisella kenttäsimulaattorilla. Aluksi on käyty läpi millimetriaaltoalueen Schottky-diodisekoittimien teoriaa, aaltoputki-mikroliuskajohto siirtymien kirjallisuuskatsaus ja mikroliuskajohto suodattimien teoriaa. Tämän jälkeen on suunniteltu ja simuloitu kaksi aaltoputki-mikroliuskajohto-siirtymää. Ensiksi suunniteltiin ja simuloitiin sondiin perustuva yksinkertainen aalto-putki-mikroliuskajohto siirtymä ja sen jälkeen aaltoputki-mikroliuskajohto-siirtymä WR-5 aaltoputken läpi, jota tullaan käyttämään sekoitintestialustassa. IF-suodatinta tarvitaan estämään radiotaajuisen (RF) signaalin ja paikallisoskillaattori-taajuisen (LO) signaalin pääsyn IF-porttiin. Suunniteltu ja simuloitu suodatin on hammerhead-suodatin. Aaltoputki-mikroliuskajohtosiirtymä ja IF-suodatin on yhdistetty ja simuloitu yhdessä. Aaltoputki-mikroliuskajohtosiirtymälle yhdessä IF-suodattimen kanssa on tehty herkkyysanalyysi, jotta saadaan selville miten herkkä siirtymä on mittojen muutoksille. Lopuksi on simuloitu piirisimulaattorilla aaltoputki-mikroliuskajohtosiirtymä yhdessä IF-suodattimen kanssa osana sekoitinpiiriä kahdella eri diodimallilla.
Description
Supervisor
Räisänen, Antti
Thesis advisor
Mallat, Juha
Kiuru, Tero
Keywords
waveguide-to-microstrip transition, aaltoputki-mikroliuskajohtosiirtymä, Schottky diode, Schottky-diodi, mixer test jig, sekoitintestialusta, millimeter waves, millimetriaallot
Other note
Citation