Uusjako Nummen kunnan Oittilan kylässä ynnä sen yhteydessä suoritettu halkominen sekä tiesuunnitelma ja kuivatussuunnitelma uusjakokuntaan : Toimitus N:o 1

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1949
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
205 s. + liitt. 1
Series
Description
Supervisor
Kokkonen, P.
Keywords
Other note
Citation