Suoritusperusteinen palkitseminen osana asiantuntijoiden henkilöstöjohtamista ja -hallintaa: case-tutkimus yrityksessä X

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorVaivio, Juhani
dc.contributor.authorLazareva, Tatjana
dc.contributor.departmentLaskentatoimen laitosfi
dc.contributor.schoolKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Businessen
dc.date.accessioned2017-08-17T13:44:22Z
dc.date.available2017-08-17T13:44:22Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa on tutkittu asiantuntijoiden aineellista, erityisesti suoritusperusteista palkitsemista. Suomessa suoritusperusteisen palkitsemisen käyttö on yleistynyt 1990-luvulta alkaen, samoin asiantuntijoiden määrä on kasvanut. Toistaiseksi ei kuitenkaan olla yksimielisiä suoritusperusteisen palkkauksen hyödystä asiantuntijaorganisaatiossa. Tutkimuksessa tutkittiin, millä tavoin yrityksen johto käyttää aineellista, erityisesti suoritusperusteista palkitsemista osana henkilöstöjohtamista ja henkilöstöhallintaa. Tutkimus vastasi kysymyksiin: a) Millainen aineellisen palkitsemisen järjestelmä case-asiantuntijayrityksen konsulttiyksikössä on? ja b.) Millä tavoin suoritusperusteinen palkitseminen nähdään osana asiantuntijoiden johtamista ja henkilöstöhallintaa? Tutkimus toteutettiin laadullisena case-tutkimuksena. Tutkimuksen aineistona toimi case-yrityksen konsulttiyksikön henkilöstöhallinnon muutosjohtajan kanssa käyty teemahaastattelu. Aikaisemman kirjallisuuden perusteella suoritusperusteista palkitsemista voidaan käyttää yrityksissä kannustaakseen yrityksen nykyisiä työntekijöitä, houkutellakseen uutta pätevää työvoimaa sekä estääkseen pätevän työvoiman yrityksestä poislähdön. Lisäksi suoritusperusteisen palkitsemisen käytön motiivina saattaa olla sen joustava luonne. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella case-yrityksen asiantuntijaorganisaation konsulttiyksikössä suoritusperusteista palkitsemista käytetään ainoastaan kannustaakseen henkilöstöä. Työpaikan houkuttelevuuteen sen sijaan pyritään vaikuttamaan kokonaispalkitsemisen kautta, mihin liittyy niin aineellista kuin aineetontakin palkitsemista. Case-yrityksessä ei myöskään nähdä suoritusperusteisten palkkioiden vaikuttavan henkilöstön vaihtuvuuteen. Muita suoritusperusteiseen palkitsemiseen liittyviä motiiveja ei tutkittu. Tutkimus keskittyi tarkastelemaan suoritusperusteista palkitsemista ainoastaan johtamisen apuvälineen näkökulmasta. Jatkotutkimuksissa voisi arvioida saman case-yrityksen suoritusperusteisen palkitsemisen vaikuttavuutta haastattelemalla case-yrityksen henkilöstöä. Toisaalta mielenkiintoista olisi myös tutkia muiden, vastaavanlaisten yritysten suoritusperusteisen palkitsemisen järjestelmiä ja verrata niitä keskenään.fi
dc.format.extent25
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/27820
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201708176725
dc.language.isofifi
dc.programmeLaskentatoimifi
dc.subject.keywordsuoritusperusteinen palkitseminenfi
dc.subject.keywordaineellinen palkitseminenfi
dc.subject.keywordasiantuntijafi
dc.subject.keywordasiantuntijaorganisaatiofi
dc.titleSuoritusperusteinen palkitseminen osana asiantuntijoiden henkilöstöjohtamista ja -hallintaa: case-tutkimus yrityksessä Xfi
dc.typeG1 Kandidaatintyöfi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
Files