Enabling IPv6 on customer edge firewall

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
[8] + 62
Series
Abstract
Ever since the explosion in the growth of the Internet in the 1990's, the exhaustion of the IPv4 address space has been only a matter of time. That time is now upon us. And yet, despite all the specification efforts, the new version of the IP protocol, IPv6, has not gained much traction in practical deployments. Instead, the Internet infrastructure has taken the short-sighted approach by adopting network address translation in ever growing scale, and as this work will show, to harmful effect. Even if this trend is not set to change any time soon, this thesis will show that not only is the adoption of IPv6 inevitable, but any IPv6 development by vendors already having a viable business case. In fact, more important than the existing functionality is the show of commitment to IPv6. This is because robust implementations and intricate knowledge of IPv6 are not built overnight. The second part of this thesis will present the IPv6 essentials as a literary study. This work is then extended to identify and analyse different requirements that a customer edge firewall would have in terms of IPv6. Special emphasis is placed on dynamic configuration as a preparation for the next part. The last third of this work presents an implementation of dynamic IPv6 interfaces developed for the Stonesoft Corporation's Security Engine firewall product. The company's automatic testing system is also expanded to cover the new functionality. The programming work is documented here along with all the lessons learned. Finally, we will recognize the immature state of IPv6 deployment at the customer edge and call for people to share their experiences as early adopters of IPv6.

Siitä lähtien kun 1990-1uvulla Internet alkoi kasvaa räjähdysmäisesti, IPv4 osoitteiden loppuminen on ollut vain ajan kysymys. Se aika on viimein koittanut. Kuitenkin kaikesta huolimatta IPv4:n seuraaja IPv6 ei ole saavuttanut odotettua suosiota käytännön sovelluksissa. Sen sijaan IP-osoitteiden pulaa on lievennetty osoitteenmuunnoksella yhä suuremmassa mittakaavassa. Ja kuten tämä opinnäytetyö osoittaa, nykyisestä kehityksestä hyötyvät vain suuret organisaatiot kuluttajien kustannuksella. Vaikka tähän trendiin ei olekaan luvassa muutoksia lyhyellä aikavälillä, tämä työ näyttää kuinka IPv6 on paitsi varma tulevaisuuden teknologia, se on jo nyt kannattava investointi laitevalmistajille. Itse asiassa olemassakin olevaa toiminnallisuutta tärkeämpää on signaloida markkinoille sitoumus olla mukana IPv6:n kehityksessä. Laadukas toteutus ja laaja IPv6-osaaminen eivät nimittäin synny hetkessä. Tämän lopputyön toisessa osassa tehdään kirjallisuustutkimus IPv6:n perusteista, jota sen jälkeen laajennetaan keräämällä ja analysoimalla asiakkaan palomuurin IPv6-vaatirnuksia. Seuraavaa osaa silmälläpitäen verkkosovittimien automaattiseen konfigurointiin kiinnitetään erityistä huomiota. Työn viimeinen kolmannes käsittelee Stonesoft Oyj:lle tehtyä dynaamisten IPv6-verkkosovittirnien toteutusta osana sen Security Engine -palomuurituotetta. Lisäksi yrityksen omaa automaattista testijärjestelmää laajennetaan kattamaan uusi toiminnallisuus. Ohjelmointityö ja siinä opitut asiat dokumentoidaan ohessa. Yhteenvetona todettakoon, että IPv6 ei ole käytännön sovellusten osalta vielä kovinkaan kypsä. Erityisesti IPv6:n käytöstä verkon reunalla ei ole vakiintuneita käytäntöjä. Siksi IPv6:n käyttöönottoa suunnittelevat hyötyisivät erityisesti edelläkävijöidensä kokemuksista.
Description
Supervisor
Manner, Jukka
Thesis advisor
Airamo, Otto
Keywords
IPv6, palomuuri, firewall, reititin, DHCPv6, tilaton autokonfiguraatio, SLAAC, router, auto-configuration, NAT
Citation