Extension of the wavelenght range of spectral irradiance measurements

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorOjanen, Maija
dc.contributor.advisorKärhä, Petri
dc.contributor.authorOllikka, Liisa
dc.contributor.departmentSähkö- ja tietoliikennetekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorIkonen, Erkki
dc.date.accessioned2020-12-05T10:40:16Z
dc.date.available2020-12-05T10:40:16Z
dc.date.issued2007
dc.description.abstractSpektrinen irradianssi eli tehotiheys on yksi tärkeimmistä radiometrisistä suureista. Se kuvaa kuinka paljon säteilytehoa kohdistuu tietylle pinta-alalle tietyllä aallonpituudella. MIKES TKK Mittaustekniikalla on spektrisen irradianssin mittanormaali 290-900 nm:n aallonpituusalueelle. Mittaukset tehdään absoluuttisesti karakterisoidulla suodatinradiometrillä, johon kuuluu mallinnettu Si-loukkuilmaisin, tarkkuusapertuuri ja 13 lämpötilastabiloitua interferenssisuodatinta. Kalibrointipalvelujen asiakkaat ovat kuitenkin ilmaisseet tarpeen kalibroinneille hieman laajemmalla aallonpituusalueella. Tässä työssä laajennettiin spektrisen irradianssin mittauksen aallonpituusaluetta 250-290 nm:iin ultraviolettialueella ja 900-1500 nm:iin lähi-infrapuna-alueella. Ultraviolettialueella käytettiin GaAsP-loukkuilmaisinta ja ultraviolettisuodattimia. Lähi-infrapuna-alueella käytettiin Ge-diodi-ilmaisinta ja infrapunasuodattimia. Muuten suodatinradiometri pysyi kummassakin tapauksessa samanlaisena kuin aikaisemmin. Kaikilla kolmella suodatinradiometrillä mitattiin kolme NPL:nt(National Physical Laboratory, Iso-Britannia) kalibroimaa FEL-tyyppistä mittanormaalilamppua. Tuloksena saatiin laboratorion spektrisen irradianssin mittanormaali ensimmäistä kertaa laajennettua mittauksiin 260 nm, 980 nm, 1100 nm, 1300 nm ja 1500 nm:n aallonpituuksilla, ja spektrisen irradianssin aallonpituusalue laajennettua 250-1500 nm:n alueelle. Laajennetuksi mittausepävarmuudeksi (k=2) saatiin ultraviolettialueella 2,8 % infrapuna-alueella 3,0 %. Vertailu NPL:ään osoitti, että mittaamamme spektrinen irradianssi on ultraviolettialueella keskimäärin 2,5 % suurempi kuin NPL:llä. Lähi-infrapuna-alueella spektrinen irradianssi on enimmillään 4,9 % suurempi kuin NPL:llä, mutta näkyvän valon alueella erot ovat hyvin pienet, vain 0,5 %:n luokkaa.fi
dc.format.extent45
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/94626
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120553460
dc.language.isofien
dc.programme.majorMittaustekniikkafi
dc.programme.mcodeS-108fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordspectral irradianceen
dc.subject.keywordspektrinen irradianssifi
dc.subject.keywordfilter radiometeren
dc.subject.keywordsuodatinradiometrifi
dc.subject.keywordtrap detectoren
dc.subject.keywordloukkuilmaisinfi
dc.titleExtension of the wavelenght range of spectral irradiance measurementsen
dc.titleSpektrisen irradianssin mittauksen aallonpituusalueen laajentaminenfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_37475
local.aalto.idinssi34116
local.aalto.openaccessno
Files