Merkityksellinen museoesine : kriittinen visuaalisuus kulttuurihistoriallisen museon näyttelysuunnittelussa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Doctoral thesis (monograph) | Defence date: 2005-11-11
Date
2005
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
253 + app. 2
Series
Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja. A, 63/2005
Abstract
Miten esine on esillä museossa ja minkälaisia merkityksiä sen esillepano tuottaa? Miten visuaalinen näyttelysuunnittelu tuottaa museoesineelle merkityksiä? Teos tuo uutta näkökulmaa museoiden näyttelysuunnitteluun. Kirjassa on esimerkkejä siitä, miten näyttelyiden visuaalisuutta voi analysoida kriittisesti. Visuaaliset yksityiskohdat ja niiden yhdistelmät ovat olennaisessa roolissa merkityksiä rakennettaessa. Esimerkiksi vitriini on keskeinen näyttelysuunnittelun elementti, jonka tuottamia merkityksiä tarkastellaan monipuolisesti. Näitä semioottisia analyysitapoja voi soveltaa sekä näyttelyitä rakennettaessa että niistä puhuttaessa ja kirjoitettaessa. Voiko taide tuoda uusia merkityksiä kulttuurihistorialliseen museoon? Miten taiteellinen työskentely on yhdistettävissä tutkimukseen? Myös taide voi tuoda vaihtoehtoisia ja kokeellisia merkityksiä museoesineiden esittämiseen. Kulttuurihistoriallisen museon ja taiteen vuorovaikutuksellinen suhde on noussut erityisen kiinnostuksen kohteeksi 1990-luvulta lähtien. Tutkimuksessa on analysoitu taiteilijoiden tekemiä uudenlaisia näyttelyitä kulttuurihistoriallisissa museoissa. Lisäksi tutkija-taiteilijan itsensä tekemät kuvitteelliset museoinstallaatiot ovat toimineet koetiloina. Tutkimus onkin luonteeltaan monialainen ja kokeellinen. Työn kannustavana teemana on ollut ajatus kulttuurihistoriallisesta museosta, jossa on enemmän leikkiä ja kokeilua. Näin museot voivat tuoda historiaa esille tuoreesti ja eri näkökulmista käsin.
Description
Supervising professor
Vihma, Susann, prof., Aalto University, Department of Art, Finland
Keywords
museot, museologia, näyttelyt, kulttuurihistorialliset museot
Citation