Tutkimuksia kiinteiden epäorgaanisten aineiden hiven- ja totaalianalyysistä rf-kipinällä varustetulla massaspektrografilla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1970
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
75 s. + liitt. 8
Series
Description
Supervisor
Erämetsä, Olavi
Keywords
Other note
Citation